Onze website maakt gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie

Hoe krijg je ondernemers mee in het vergroenen van bedrijventerreinen?

Bedrijventerreinen bieden veel kansen voor klimaatadaptatie. Het grootste deel van de bedrijventerreinen is in bezit van ondernemers en vastgoedeigenaren. Dat betekent dat gemeenten en waterschappen met hen moeten samenwerken om bedrijventerreinen klimaatbestendiger te krijgen. Het RAAK Publiek project ‘Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen’ heeft onderzocht hoe overheden en ondernemers het beste kunnen samenwerken aan klimaatadaptatie op bedrijventerreinen.

‘Groen’ werkt beter dan ‘klimaatadaptatie’

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de taal die je gebruikt belangrijk is. ‘Klimaatadaptatie’ werkt minder goed dan ‘groen’. Het is daarom slim om te communiceren over ‘meer groen’ op bedrijventerreinen. Ondernemers zijn daar vaak positief over. Meer groen kun je bijvoorbeeld verbinden aan maatregelen die de werkomgeving aantrekkelijker maken voor werknemers. Ook kan groen ervoor zorgen dat personeel minder last heeft van hitte tijdens het werk. En met sommige groene maatregelen bespaar je energie.

Ondernemers zijn vaak onbekend met risico’s

Er zijn verschillende knelpunten voor klimaatadaptatie op bedrijventerreinen. Veel ondernemers weten weinig van klimaatrisico’s en de risico’s van extreem weer. Daarom zouden overheden ondernemers kunnen ondersteunen, onder andere met advies en subsidies die speciaal zijn ontwikkeld voor bedrijventerreinen. Een ander knelpunt ligt bij gemeenten zelf: zij willen de grondprijzen vaak laag houden. Maar als bedrijfskavels groener worden, dan wordt de ruimte voor bedrijfspanden schaarser en gaan de grondprijzen omhoog.

Do’s en don’ts voor overheden

Om ondernemers mee te krijgen en bedrijventerreinen klimaatadaptiever te maken, is altijd maatwerk nodig. Wel hebben de onderzoekers do’s en don’ts opgesteld die gemeenten en waterschappen kunnen gebruiken als leidraad. Hieronder vind je een selectie van de do’s en don’ts:

  • Prioriteer en initieer: begin waar de energie zit. Geef als gemeente het goede voorbeeld en zorg voor een showcase. En is er iets waar een bedrijf enthousiast van zou kunnen worden? Sluit daar dan op aan. Is het heel moeilijk om een bedrijf enthousiast te maken? Steek er dan geen energie meer in.
  • Faciliteer: maak het ondernemers makkelijker. Veel ondernemers weten nog weinig over klimaatrisico’s en over de voordelen van maatregelen. Ondersteun ze hierbij. Zorg ook voor een contactpersoon die ze kan helpen met advies en subsidies.
  • Organiseer:sluit aan bij de organisatiestructuren van de ondernemers. Nodig jezelf uit bij activiteiten die al plaatsvinden in plaats van zelf iets te organiseren. Een betrokken persoon die bekend en bereikbaar is voor de ondernemers draagt bij aan succes.
  • Communiceer en verbind: naar bedrijven en in de eigen overheidsorganisatie. Probeer vanuit ondernemers te denken en te communiceren en maak beleid dat ze stimuleert. Laat ook aan iedereen in je eigen organisatie weten hoe belangrijk vergroening en klimaatadaptatie zijn.

Wie hebben het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek is uitgevoerd door Hogeschool Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool Groningen, de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Assen en Heerenveen, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, de Friese Milieu Federatie, Donker Groep, Snoek Puur Groen en Witteveen Advies. Het onderzoek is uitgevoerd met financiering van Regieorgaan SIA in het kader van de regeling RAAK-publiek.

Artikel van Kennisportaal Klimaatadaptatie


Geplaatst in Nieuws
15 jan. 2024